Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI
Zgodnie z ex art. 13 D. Lgs. 30/06/2003 n. 196

(KODEKS DOTYCZĄCY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH)

Zgodnie z wymogami wyżej wymienionego dekretu legislacyjnego, TECNO DIAMANT s.r.l. informuje odwiedzających stronę, że ich dane osobowe (‘Dane”) będą przetważane następująco:

Gromadzenie i przetwarzanie danych wykonywane jest przez TECNO DIAMANT s.r.l. w celu:

  • Marketingu i reklamy;
  • Wysłki materiałów informacyjnych i/lub promocyjnych także poprzez adres e-mail;
  • Śledzenie histori nawigacji i jej analiza statystyczna w celach marketingowych;
  • Określenie stopnia zadowolenia;
  • Inne

Przetwarzanie danych będzie odbywało się zarówno w sposób zautomatyzowany jak i niezautomatyzowany, poprzez systemy ochronne gwarantujące dyskrecję. Dane mogą być przetwarzane przez pracowników TECNO DIAMANT s.r.l., lub także przez profesjonalistów lub firmy zatrudnione i upoważnione przez TECNO DIAMANT s.r.l. w celu wykonania dodatkowych usług, narzędziowych i/lub pomocniczych do wykonania dostaw lub świadczenia usług TECNO DIAMANT s.r.l. Podanie danych jest dobrowolne: ewentualna odmowa ich podania skutkuje niemożliwością, ze strony TECNO DIAMANT s.r.l., zaoferowania swoich usług i dostaw. Dane osobowe zebrane przez TECNO DIAMANT s.r.l. zostaną przekazane kompetentnym Instytucjom Państwowym tylko w celu możliwości wywiązania się z obowiązku podatkowego i fiskalnego dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej. Zgodnie z przepisami i wymogami art. 7 i 8 ustawy D. Lgs. n. 196/03, Mają Państwo prawo do wymagania wszelkich praw przewidzianych w tych przepisach, to znaczy:

  • uzyskać informacje o o swoich danych osobowych;
  • uzyskać skasowanie lub zablokowanie, lub uaktualnienie,lub poprawę błędnych danych i ich integrację;
  • przeciwstawić się do przetwarzanu danych z uzasadnionych przyczyn;
  • przeciwstawić się do przetwarzanu danych w celach handlowych, reklamowych lub w celu analiz rynkowych.

Administratorem przetwarzanych danych jest TECNO DIAMANT s.r.l., z siedzibą Via Ghiarola Vecchia, 53/M – 41042 Fiorano Modenese – Italia.